Lektion i Norrsken/Polarsken

Polarsken förekommer i många olika former, men gemensamt för dem alla är att de sällan är oförändrade under längre tid än några minuter. Vissa lugna bågar kan synas under längre tid, men inte ens dessa ser helt oförändrade ut. I Sverige håller sig norrskenet oftast ungefär över Kirunas latitud. Pajala är den ort som oftast har polarsken inom synhåll. Vid geomagnetiska stormar, då polarskenet störs och växer i storlek, kan man se norrsken även vid sydligare latituder som mellersta och södra Sverige.

Klicka här för att läsa mer

Norrsken är ett ljusfenomen som uppstår när laddade partiklar (huvudsakligen elektroner) som accelererats till höga energier i jordens magnetosfär kraschar i atmosfären. Sådan acceleration sker bara i vissa områden i magnetosfären, vilket gör att polarskenet huvudsakligen uppträder i ringformade områden runt jordens två magnetiska poler. Polarsken på norra halvklotet kallas norrsken och på södra halvklotet södersken.

Källa: Polarsken

 

Norrsken med Hustak i Påläng By

Norrsken i Påläng

Norrsken över Påläng skog.

Pin It on Pinterest

%d bloggare gillar detta: